Ministerstvo školství připravilo další úpravu vyhlášky o společném vzdělávání dětí, která by měla vést k úsporám ve financování podpory pro handicapované děti, zejména asistentů pedagoga.
žonglování s míčky
· Nedávná analýza ministerstva školství ukázala, že v loňském školním roce tvořili asistenti 7,2 procenta poskytovaných podpůrných opatření a přišli stát na 1,35 miliardy korun.
· Celkové náklady na podporu při společném vzdělávání dětí činily zhruba 2,07 miliardy korun.
· Ministerstvo proto navrhuje změnit výpočet peněz, které školy na asistenty dostávají.
· Nyní asistentům školy vyplácejí měně, než kolik jim na ně posílá stát. Zbytek peněz pak údajně školy využívají například na odměny svých dalších zaměstnanců.
· Novela počítá s rozřazením asistentů do dvou skupin podle druhu poskytované podpory.
· Při výpočtu peněz pro kvalifikovanější asistenty by tak ministerstvo chtělo vycházet ze 4. stupně 8. platové třídy, a pro asistenty s jednodušší podporou ze 4. stupně 5. platové třídy.
· Podle tabulek platných od listopadu by to znamenalo 21 920 Kč, respektive částku 15 760 korun.
· Průměrný měsíční plat asistenta pedagoga v minulém roce činil asi 18 250 Kč.
· Financování asistentů by se mělo přizpůsobit také délce skutečného úvazku asistenta pedagoga podle potřeb vzdělávání konkrétního žáka.
· Úvazky ba se tak v budoucnu mohly počítat nejen po čtvrtinách, ale existovaly by v deseti různých variantách od 0,15 úvazku až po plný pracovní úvazek.
· Úřad odhadoval výdaje na inkluzi loni v září na 410 miliónů korun pro zbytek roku 2016 a jednu miliardu korun pro rok letošní. Ve skutečnosti ale stát za inkluzi zaplatil v loňském roce 589 milionů korun a za první pololetí letošního roku zhruba 1,5 miliardy korun.
koukání na vzorce
Úřad počítá, že by novela vyhlášky mohla v příštím roce ušetřit státu zhruba 1,08 miliardy korun. Asistenti pedagoga jsou nejdražší částí inkluze.