PR článek odkazující na Public relation, tj. vztahy s veřejností. Jedná se o nástroj marketingové komunikace. Zatímco dříve se jednalo jen o typické tiskové zprávy, tak dnes je pojetí více obsáhlejší. V dnešní době se jedná prakticky o jakýkoliv komerční text psaný na zakázku, který slouží k jistému ovlivnění populace. Funkcí či záměrem takového článku je přimět čtenáře k akci, tj. využít danou službu, zakoupit konkrétní produkt, navštívit jisté webové stránky apod.

 text písmo

Zdroj informací

Zásadní je, aby článek nevypadal jako reklama. Dá se sice konstatovat, že svým způsobem se jedná o tzv. skrytou reklamu. Je nutné, aby oslovil čtenáře svou informační hodnotou. Reklamní sdělení musí být zakomponováno zcela nenásilnou formou.

psaní autor

Důležité je, aby článek obsahoval informace, které jsou pro čtenáře přínosné a zajímavé. Zahrnout i jisté výhody a nevýhody. Dát případně kontaktní informace. Článek musí potenciálního zákazníka perfektně informovat, osvětlit veškeré náležitosti jisté problematiky, nabídnout případné řešení a v samotném závěru představit stručně firmu, službu nebo produkt.

pero notebook

Je nezbytné, aby článek byl napsán s ohledem na cílovou skupinu potenciální klientely či zákazníků, konzumentů apod. Musí být sepsán tak, aby byl pro cílového zákazníka jasně srozumitelný. Současně by se měl zaměřit i na emoce, problémy, obavy či přání cílového zákazníka nebo klienta.

Revoluční řešení

Od původního konceptu uběhl jistý čas a i zde byla zaznamenána změna v rámci mnoha efektivních úprav. Z tohoto důvodu je sázkou na jistotu a nechat si napsat PR článek od profesionála. V tomto směru máte garantován mnohem vyšší efekt a dlouhodobou stabilitu. Mezi další výhody náleží, že budou použita správná klíčová slova i co se týče v rámci zakomponování do článku, což bude mít pozitivní vliv na zlepšení pozice ve vyhledávačích.