Čeho se to týkáVyhláška č. 50/1978 Sb. se týká provozu, údržby, instalací a oprav tzv. silnoproudých elektrických zařízení, a souvisí s patřičným oprávněním osob tyto činnosti provádět. Je to celkem logické, neboť se jedná o velmi nebezpečné jevy, na něž musí být každý náležitě připraven a být způsobilý se s nimi potýkat. Každý zkrátka nemůže instalovat silnoproudé rozvody v domě tak, aby byly bezpečné, aniž by o tom něco věděl. V praxi se pochopitelně někteří lidé vyhlášku „padesát“ snaží obejít a vypomáhat si vlastními silami, např. v bytech nebo na chalupách, ovšem ponechme nyní tuto záležitost spíše k právnímu či snad k mravnímu posouzení a zaměřme se především na to, co bychom dělat měli.

práce v elektrickém rozvaděči

Nechat instalovat a rekonstruovat elektrická vedení odborníka – máte-li tyto požadavky v jakémkoli objektu, oslovte raději odborníky, kteří vyhlášku padesát musí nejen znát, ale prokázat se platným certifikátem o absolvovaném přezkoušení. Máte pak nejen jistotu o záruce prováděné pracovní činnosti, ale také vědomí, že vám nehrozí úraz nebo dokonce nebezpečný a neočekávaný požár celého objektu.

elektrikář při práci

Revidovat elektrická zařízení a rozvody – veškerá technika může být poruchová, a to se samozřejmě vztahuje i na elektrická zařízení. Běžný provoz spotřebičů v domácnosti či v kanceláři může uvolnit svorky spojů, poškodit zemnicí kabel, může dojít ke zkratu uvnitř přístroje, k přerušení izolační vrstvy a zvýšení nebezpečí úrazu atp. Nebezpečné jsou zejména staré hliníkové rozvody v některých domech či bytech, stále je jich mnoho v původním stavu, a lidé je v řadě případů zatěžují moderními spotřebiči s vyšším odběrem. Musíte si uvědomit, že hliníková vedení jsou stará více, než půl století, a za tu dobu se technika elektrických spotřebičů, nářadí, strojů a přístrojů posunula přece jen o kus dál.