Je samozřejmé, že v silničním provozu bychom se měli chovat tak, abychom neohrožovali nejen sebe, ale i ostatní účastníky. Všem by nám mělo být jasné, že drogy a alkohol za volant nepatří.

řidička automobilu

Jak je to, ale s léky? Mohou nás za volantem ohrozit?

Určitě ano. Mnoho řidičů si možná ani neuvědomí, že některé léky mohou snížit a ovlivnit schopnost koncentrace, zrakového vnímání, ale mohou způsobit i závratě a bolesti hlavy. Účinky některých léků přetrvávají i dlouhé hodiny po požití. V případě, že se chystáte vydat do provozu a požili jste nějaký lék, měli byste se seznámit s obsahem příbalového letáku, na kterém naleznete informace o tom, zda daný lék ovlivňuje schopnost řízení. Některé léky totiž za volant rozhodně nepatří. Při jejich užívání narůstá riziko způsobení dopravní nehody. Mezi rizikové léky, které ovlivňují mozkovou činnost, patří například antiepileptika, medikamenty na léčbu nervových chorob, antidepresiva, hypnotika a opiáty. Zdánlivě neškodné se vám mohou zdát léky na diabetes a Parkinsonovu chorobu.
hrst plná léků
Není tomu tak, stejně jako u léků ovlivňujících krevní tlak. Pokud patříte mezi aktivní řidiče, měli byste užívání léků zkonzultovat s lékařem nebo lékárníkem. Rizikové mohou být nejen léky na předpis, ale i některé volně prodejné. Většina kapek na kašel obsahuje látky ovlivňující nervový systém. Jejich množství je sice nepatrné, ale přesto může být rizikové. Pokud jste nuceni před jízdou užít lék, vnímejte, zda na vás nepůsobí negativně. Sledujte, zda nemáte zpomalené reakce, nejste příliš unavení, nemáte rozostřené vidění. Některé léky mohou způsobit ospalost a neúměrnou únavu. Pokud jste již na cestě, naplánujte si v jízdě pravidelné přestávky. Ideální je, pokud s vámi bude ve vozidle ještě jiná osoba. Od doby užití léků a doby řízení, se snažte dodržet delší časový odstup.